Kort om arbeidsgiver
Arbeid og Helse i NAV Øst-Viken har ledig en 100% stilling som vikar for rådgivende overlege i ett år fra 1. mai 2021. Vi er for tiden 13 rådgivende overleger i region Øst-Viken, inkludert 1 koordinerende rådgivende overlege. Vi skal sammen dekke behovet for rådgivende legetjenester i regionen.   Den utlyste stillingen vil hovedsakelig betjene NAV Vestby og NAV Nordre Follo, men forskyvninger i porteføljen kan bli aktuelt. Våre rådgivende overleger har ulike spesialiteter og erfaringsbakgrunn. Noen er spesialister i allmennmedisin og har fastlegeerfaring. Noen er spesialister i samfunnsmedisin, og noen har  bedriftshelsebakgrunn og erfaring fra arbeidsmedisin. Vi har et godt miljø,  både faglig og sosialt,  og treffes regelmessig for å drøfte ulike trygdemedisinske problemstillinger. Pga. pandemien er møtene pr. nå nettbaserte. 


Arbeidsoppgaver
De rådgivende overlegene understøtter med sin trygdemedisinske kompetanse Arbeids- og velferdsetatens virksomhetsstrategi. Vi er en integrert del av NAVs virksomhet i tråd med etatens mål, satsinger og prioriteringer. De rådgivende overlegene skal i tråd med dette ha fokus på muligheter for å delta i arbeidslivet til tross for sykdom. En viktig oppgave er rådgivning/ avklaring av medisinsk dokumentasjon i enkeltsaker. Dette skjer ved drøfting med den enkelte veileder eller i saksdrøftingsverksted, løsningsteam o.l. Andre viktige oppgaver er intern kompetanseoverføring til veiledere. Vi skal også være en aktør inn mot helsevesenet med vekt på informasjons- og opplæringsarbeid , og slik bidra til god samhandling. Vi skal fremme forståelse for trygdemedisin og vårt felles samfunnsansvar og oppgaver.

Kvalifikasjoner
Du må ha:
 • Utdanning som lege med gyldig autorisasjon uten begrensninger
 • Bred klinisk erfaring; gjerne som fastlege eller fra annet relevant klinisk arbeid
 • Trygdemedisinsk interesse, og gjerne erfaring fra arbeid relatert til dette( eksempelvis NAV, bedriftshelsetjeneste, arbeidsmedisin)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Du bør ha:
 • Pedagogiske evner og interesse/erfaring med opplæring
 • Evne til å være pådriver i sykemeldingsarbeidet/inkluderingsarbeidet
Den som ansettes må ha mulighet for noe reisevirksomhet innen Øst-Viken, og være fleksibel mht. hvilke NAV-kontor som skal betjenes ( pr. nå betjenes disse nettbasert pga. pandemien)

Personlige egenskaper
 • God skriftlig formidlingsevne
 • God muntlig formidlingsevne
 • Samarbeidende
 • Engasjert
 • Pedagogisk
Vi tilbyr
 • En spennende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte kolleger i et godt arbeids- og fagmiljø
 • Stilling som rådgivende overlege lønnes i kode 1250, vi tilbyr kr. 864 100 - 910 000 (l.tr. 82 - l.tr 84) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Fleksibel arbeidstid
Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Marit Elise Valen
Tittel: koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 951 60 698
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Dronningens gate 1
1530 MOSS