Kort om arbeidsgiver

1 års vikariat som overlege i palliativ medisin, med mulighet for forlengelse. Oppstart etter avtale.

  Allmennmedisin, Anestesiologi, Onkologi.  
 
100 % stilling, men stillingsgrad ned til 60 %, eventuelt i kombinasjon med hovedspesialiteten, av interesse. Tiltredelse etter avtale.
 
Sykehuset Levanger er lokalsykehus for 100 000 innbyggere. Avdeling for kreftbehandling er organisert i Kirurgisk klinikk og består av kreftpoliklinikk og palliativt team.
 
Vi har fire overleger i onkologi, to LIS i onkologi, en spesialist i allmennmedisin knyttet til palliativt team og en svært kompetent sykepleiestab. Forskning er en viktig del av vår aktivitet.
           
Palliativt team består av en lege og en kreftsykepleier. Fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, prest og anestesilege med spesialkompetanse i smertebehandling er knyttet til teamet på konsultativ basis.
 
Avdelingen inkludert palliativt team driver utelukkende poliklinisk, vaktfri virksomhet. For stråleterapi henvises pasienter til St. Olavs hospital. Det er et godt samarbeid og felles undervisning med Kreftklinikken, St. Olavs hospital, og Kompetansesenter i lindrende behandling i Midt-Norge.


Arbeidsoppgaver

  • Palliativt team driver med tilsyn av inneliggende kreftpasienter på sengeposter, hjemme- og institusjonsbesøk ute i kommuner samt palliativ poliklinikk i et tett samarbeid med avdelingens onkologer. Rådgivning og veiledning av fastleger, hjemmesykepleietjeneste og pårørende er en av de viktigste oppgavene til teamet.

Kvalifikasjoner

Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi søker primært etter en legespesialist i allmennmedisin, anestesi eller onkologi med godkjent kompetanseområde innen palliativ medisin. Også leger med interesse og andre ferdigheter innen palliativ medisin vil være av interesse.
 
Vi ber søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

 

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på faglig engasjement samt personlige egenskaper som gode samarbeidsevner i tverrfaglig team og evne til å motivere medarbeidere.

 

Vi tilbyr

 Et sterkt fagmiljø med engasjerte kolleger og et godt samarbeidsklima mellom alle yrkesgrupper.
 
Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkes-forsikring.

Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Ganna Surzhykova Westvik
Tittel: Avdelingsleder/avdelingsoverlege
Telefon: 74098385
E-post: gannasurzhykova.westvik@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Kirkegata 2
7600 LEVANGER