Kort om arbeidsgiver
Døgnenheten utreder og behandler unge voksne i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 6 måneder.

«Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen»

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med blant annet psykiatere, psykologspesialister, spesialsykepleiere, sosionomer, idrettskonsulenter.
I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har Helfo godkjent Fekjær for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV).

Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinering
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling.
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken.
Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Interesse for veiledning og undervisning
Vi tilbyr:
 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Noe av arbeidet kan etter avtale foregå digitalt
 • Mindre stillingsstørrelse kan diskuteres
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid
 
For mer informasjon om Fekjær: www.fekjaer.no
For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no
 
Søknadsfrist: 16. mars 2021
 
Kontaktpersoner: Rådgiver Alf Skar.  Tlf 970 63 266, e.post: alf.skar@fekjaer.no
Ass institusjonssjef Perlestenbakken.  Tlf 915 13 484, e.post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Fekjær psykiatriske senter
Kontaktpersoner
Navn: Alf Skar
Tittel: Rådgiver
Telefon: 970 63 266
E-post: alf.skar@fekjaer.no
Navn: Tor Anders Perlestenbakken
Tittel: Ass. institusjonssjef
Telefon: 915 13 484
E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Stiftelsen Fekjær
Fekjarvegen 110
3528 HEDALEN

Send søknad på mail
Arbeidssted
Fekjarvegen 110,
3528 HEDALEN
Søk på stillingen