Kort om arbeidsgiver

Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital er ansvarlig for behandling av ca. 850
thoraxkirurgiske pasienter årlig. Klinikken har til nå vært legebemannet med 4 overleger og 4 LIS-leger
Det er nå ledig nyopprettet stilling som overlege i thoraxkirurgi.
Overlegestillingen er tilknyttet eksisterende bakvaktsordning.

 

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes at søker er spesialist i thoraxkirurgi og har bred erfaring i fagfeltet. Det er ønskelig med erfaring i VATS- lungekirurgi.
 • Søker forutsettes snarlig bakvaktskompetent i hele fagfeltet.
 • Søkere med akademiske kvalifikasjoner vil prioriteres
 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Norsk autorisasjon og attester må foreligge, og legges frem på forespørsel. Tjeneste som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt med i vurdering
 • Vennligst oppgi minst to referanser

Personlige egenskaper

 • Det kreves gode samarbeids- og kommunikasjonsevne.
 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Asbjørn Karevold
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72826856 / 92059555
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim