Kort om arbeidsgiver

Ved Legehuset NOVA DA er det ledig deleliste med listestørrelse på 1250 pasienter.
Legesenteret er et veldrevet 6- legepraksis og er organisert som DA.  Det benyttes Infodoc pasientjournalsystem.

Tiltredelse snarest eller etter avtale med hjemmelsinnehaver.

Det forutsettes at det inngås avtale med hjemmelsinnehaver, og at den som blir ansatt trer inn i legesenterets samarbeidsavtale.
Full overtakelse av liste etter avtale.

   

Arbeidsoppgaver

  • Fastlege for pasienter på listen i samarbeid med hjemmelsinnehaver.
  • Legen forplikter seg til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmarken legevakt er velfungerende med daglegevaktordning og har blant annet legevaktbil.
  • Deltakelse i offentlig legearbeid med inntil 7,5 t/ uke kan pålegges fastlegehjemmelen.
   

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
  • Relevant erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig.
  • Før tiltredelse må gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges

Personlige egenskaper

  • Det legges avgjørende vekt på egnethet, evne til å delta i praksisfellesskap, og på gode samarbeidsegenskaper i- og med tett samarbeid med hjemmelsinnehaver.

Vi tilbyr

Tildeling av deleliste i fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA 4310.
 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Leder
Telefon: 48999036
E-post: turid.haugen.karset@hamar.kommune.no
Navn: Lars Wefring
Tittel: Lege
Telefon: 91771604
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar