Kort om arbeidsgiver

Haugaland DPS sitt opptaksområde er Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Karmøy, Etne, Sauda og Suldal. Befolkningsgrunnlaget er omlag 90 000 vaksne innbyggjarar.

Haugaland DPS har lokaler sentralt i Haugesund og på Karmøy. Vi gir eit breidt behandlingstilbod som favnar rusbehandling (TSB) i poliklinikk og døgn, allmennpsykiatriske poliklinikkar, ACT og psykose-team, akutt ambulant team (AAT) samt ulike døgnbehandlingstilbod innan psykisk helsevern.
Haugaland DPS har eit robust fagmiljø med overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, legar og psykologar under spesialisering, samt høgskuleutdanna med vidareutdanning.

DPSet  er i ein spennande fase hvor vi vidareutviklar behandlingtilbod både i poliklinikk og døgnbehandling. Vi har nå ledige stillingar på begge behandlingsnivå med unik mogligheit til å bidra i fagutviklinga.

  Intervju kan bli gjennomført fortløpande i utlysningsperioden. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar
 • Tverrfagleg klinisk arbeid i team
 • Rettleiing og internundervisning 
 • Deltaking i felles bakvaktsordning med Haugesund sjukehus og Karmøy DPS
 • Deltaking i samhandling med pårørande og kommunehelsetenestene 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialisering i psykiatri
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Vere ein god teamarbeidar
 • Må trivast i eit aktivt miljø med varierte utfordingar
 • Gode samarbeidsegenskaper 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Kompetanseutvikling og vidareutdanning 
 • Moglegheit for deltaking i prosjekt og kvalitetsutvikling 
 • Sterkt fagleg fellesskap med godt arbeidsmiljø
 •  For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkar gi til kjenne dette i søknaden

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 95767168
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Haugaland DPS, Helse Fonna HF
Floravegen 75
5504 Haugesund
Søk på stillingen