Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist i psykiatri og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? 

Vi ønsker oss faglig dyktige overleger til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av
Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk,
Ambulant akutteam, Døgnenhet, samt FACT-team. 

Om tjenestetilbudet
Voksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Medarbeidere har bred faglig kompetanse. Vi driver
ordinær individualterapeutisk virksomhet, i tillegg til kurs- og gruppetilbud.
Ambulant akutteam er spesialisthelsetjenesten sitt lavterskeltilbud for
mennesker i akutte psykiske kriser. Vi jobber med en målsetning om å
tilby rask bistand for å minske risikoen for forverring av akutte tilstander. Døgnenheten
vår har 11 senger. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser. FACT er et
samarbeidsprosjekt med kommunen for å gi et bedre behandlingstilbud til
mennesker med langvarige vansker som trenger koordinerte tjenester. Alle
enhetene er tverrfaglig
sammensatt. Det vektlegges et tett samarbeid mellom ulike faggrupper internt, med
kommunale instanser og andre seksjoner i sykehuset for å kunne tilby våre
pasienter gode tjenester. SPHR er langt fremme med tanke på bruk av
teknologiske løsninger for å gjennomføre utredning, behandling og
samhandling. 

Overlegestillingene
Vi har i dag 2 fast ansatte overleger ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten, 1 ved psykiatrisk poliklinikk og 1 ved psykiatrisk sengeenhet. Øvrig behov dekkes ved innleie. Psykiater er en viktig ressurs både i forhold til gode pasientforløp og god fagutvikling i senteret. Vi ønsker oss nå en overlege som
kan være fast ansatt hos oss, bli en del av vårt gode fagmiljø og som
kan bidra inn i det pågående arbeidet med kvalitetsutvikling og skape gode pasientforløp. Stillingen har arbeidsoppgaver som primært
er knyttet til den polikliniske virksomheten vår. I dette ligger det også å bistår Ambulant Akutt Team med akuttvurderinger. Profil og vekting av
arbeidsoppgaver ved de ulike enhetene kan endres over tid ut fra endring i
tjenesteutforminga og oppgavebehov. Legene inngår i fagnettverk for legene i Avdeling Sør. 

Når du søker på stillingen er det fint om du angir dersom du har spesiell interesse for å bidra inn i vårt FACT-team, eller har andre
faglige interesseområder som vi i fellesskap kan være med å utvikle eller tilrettelegge
for.  

Lokalisering 
De polikliniske tjenestene er lokalisert inne i sykehusets lokaler nært Narvik sentrum. Døgnenheten vår ligger i Håkvik ca 1 mil utenfor
sentrum. FACT har lokaler hos Narvik kommune. Det planlegges nå et nytt bygg
som skal huse Nye UNN Narvik. Planlegging av dette bygget vektlegger
integrering av fagfeltene psykisk helsevern, somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Narvik ligger fantastisk plassert i en unik kombinasjon av fjell og fjord. Her kan man utforske Norges flotteste fjellheim eller benytte seg av havets utallige muligheter. Her er det kun fantasien som begrenser
mulighetene. Narvik
byr også på kultur, kjøpesenter og caféliv. Har du familie/barn er Narvik en akkurat passe stor
by å vokse opp i med mange fritidsmuligheter, og et trygt og godt lokalmiljø.
Er din partner helsepersonell og trenger jobb, vil vi selvsagt bidra til
kontakt med de andre avdelingene ved sykehuset. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med moderat til alvorlige psykiske lidelser
 • Somatiske undersøkelser, medikamentvurderinger/oppfølging, differensialdiagnostiske vurderinger
 • Spesialistmedvirkning i tråd med pakkeforløp
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten og øvrige seksjoner i UNN
 • Veiledning og oppfølging av LIS (lege i spesialisering)
 • Inngå i virksomhetens vaktordning
 • Medisinskfaglig rådgiver for lederteam

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist innen psykiatri, eller rus- og avhengighetsmedisin
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og forkjemper for et godt tverrfaglig arbeid
 • Fleksibel
 • Høy arbeidskapasitet
 • Pasientorientert og gode evner til å skape relasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner - både muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Positiv og imøtekommende
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser med rekrutterings- og stabiliseringstillegg for overleger
 • Trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • Mulighet for å bidra inn i pågående kvalitetsforbedring av tjenesten
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende og variert arbeid

Brenner du for faget og ønsker å bo i en passe stor by med mulighet for å kombinere jobben med en aktiv fritid - da er dette noe for deg!

Velkommen til Narvik!

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Svensk
 • Norsk
 • Dansk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Turid Storjord
Tittel: Psykologspesialist/enhetsleder
Telefon: 76968600
E-post: turid.storjord@unn.no
Navn: Tore Opdahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 76968629
E-post: tore.opdahl@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge
Sykehusveien 1
8516 Narvik
Søk på stillingen