Kort om arbeidsgiver
Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Troms og Finnmark søker etter dyktige allmennleger med interesse for å veilede leger i LIS1 tjeneste i kommunehelsetjenesten.

Om stillingene
Statsforvalteren i Troms og Finnmark har tre ledige 20 % bistillinger for allmennleger med interesse for å veilede leger i LIS1-tjeneste i kommunehelsetjenesten.

Som LIS1-veileder vil du inngå som del av et team som sørger for organisering og gjennomføring av kurs og veiledningsgrupper for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten. Veiledningen er i hovedsak konsentrert til flere veiledningssamlinger, inklusiv kurs i akuttmedisin som gjennomføres hvert halvår. I tillegg til kurs og veiledningsgrupper vil du som LIS1-veileder gi veiledning til LIS1-lege ved behov.

Stillingen gir mulighet for å dele egne erfaringer og å bidra til å rekruttere og bygge opp leger i vår region. Hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vi tilsammen syv leger som har bistillinger som veiledere for LIS1. 

Veiledningssamlingene gjennomføres per i dag i Tromsø.

Kvalifikasjonskrav
For å bli vurdert for stillingen, må du: 
 • ha autorisasjon som lege
 • ha erfaring fra allmennmedisin
 • beherske norsk språk muntlig og skriftlig
Vi ønsker i tillegg at du:
 • er godkjent spesialist i allmennmedisin, eller er i utdanningsløp for spesialisering
 • har godkjent veilederutdanning
 • har erfaring med veiledning av yngre leger
Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr
 • Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364, fra kroner 800.000,- til kroner 870.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.
 • Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 
 • Her får du også byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.  
 • Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Er dette en stilling for deg?
Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med:
 • seksjonsleder Lena Nordås på telefon 77 64 20 48,
 • eller assisterende helse- og sosialdirektør Kristin Planting Mølmann på telefon 77 64 21 60.  
Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  
Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du legger inn CV og skriver søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Helse og sosialavdelingen
Arbeidssted
Strandvegen 13
9007 TROMSØ