Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi har med virkning fra 13.04.2021 ledig fastlegehjemmel for tiltredelse ved Hemne legesenter på Kyrksæterøra.
 
Beskrivelse av arbeidssted
Hemne legesenter er et velutstyrt og godt organisert legesenter bestående av 5 private næringsdrivende leger, LIS-1,
samt godt kvalifisert og stabilt hjelpepersonell. Legesenteret er samlokalisert med sykehjem, hjemmetjeneste,
fysioterapi og ergoterapi. Hemne legesenter driftes som et aksjeselskap hvor samtlige næringsdrivende leger er eiere.
Hemne legesenter benytter Winmed 3 som sitt journalsystem.
 
Stillingsbeskrivelse
- Listetak på 1000 pasienter
- Deltagelse i interkommunal legevakt; legevakten i Orkdalsregionen (LiO). Legevakten er lokalisert på Orkanger, hvor 8
kommuner deltar i et interkommunalt legevaktsamarbeid og Orkdal kommune er vertskommune.
 
Vi søker
Lege med interesse for allmennmedisin.
 
Kvalifikasjoner
- Lege med norsk autorisasjon. Helsepersonellnummer bes oppgitt i søknaden
- God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Gode IKT-kunnskaper
- Førerkort kl. B er ønskelig, men ikke et krav
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Personlige egenskaper
- Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
- Selvstendig
- Fleksibel
- Positiv til utvikling og endring
- Gode samarbeidsegenskaper
- Godt humør og stå på-vilje
 
Vi tilbyr
- Meget gode økonomiske betingelser
- En godt utbygd helsetjeneste
- Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten, også i forhold til kommunens
administrasjon
- Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et inspirerende arbeidsmiljø
- Varierte og utfordrende oppgaver
- Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 
Tilsettingsvilkår
Den som blir tilsatt må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.
Tildeling av fastlegehjemmel avtales i tråd med sentrale avtaler.
 
Søknad
Søknad sendes elektronisk via www.heim.kommune.no/jobb-hos-oss. Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om
søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Aktuelle søkere vil bli innkalt til
intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Heim kommune
Kontaktperson
Navn: Milly Bente Nørsett
Tittel: Enhetsleder Helse og mestring Liabø
Telefon: 91341202
E-post: milly.norsett@heim.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Helsetunveien 15
7200 KYRKSÆTERØRA
Søk på stillingen