Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk avdeling blir det ledig LIS gjennomstrømnings-stilling 2 år fra 1.april 2021 til 31.mars 2023.

Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 15 overleger, 4 legespesialister i faste stillinger og 5 LIS i gjennomstrømnings-stillinger.

 

Arbeidsoppgaver

LIS ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. Det er vaktordning med 9-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene.

Kvalifikasjoner

Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter «Rotasjonsrådet i Ortopedi» sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotese-kirurgi, Hofteprotese-kirurgi, Fot-/ankel-/hånd-kirurgi og Ryggkirurgi.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Tor Kjetil Nerhus
Tittel: Klinikksjef - lege
Telefon: 93409934
Arbeidssted
Avdeling leger ortopedi, Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8
1346 Gjettum