Kort om arbeidsgiver
LIS – lege i spesialisering ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Psykiske helsetjenester i somatikken er det ledig midlertidig 50% stilling for LIS i perioden 01.04.21 – 31.03.22.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken er en psykisk helsetjeneste ved det somatiske sykehuset på Steinerud. Vår enhet er organisert under Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, men holder til på Steinerud, i den somatiske delen av Diakonhjemmet sykehus. Enheten har 6.5 stillinger; leder, psykiater, psykiatrisk sykepleier og psykologspesialister. Enheten søker en LIS til godkjent fordypningspraksis. Fordypningstjeneste ved enheten vil by på spennende utfordringer i krysningsfeltet mellom psykiatri og somatikk. Stillingen er uten vakt-turnus.

Enheten har to tjenester:
1) Akutt-tjeneste/CL-tjeneste som er bemannet med to personer (psykiater + psyk. sykepleier eller LIS) i vanlig arbeidstid. Arbeidet er rettet mot pasienter innlagt i somatisk sykehus, med vurdering av selvmordsfare, alvorlig psykisk lidelse, intox, krisereaksjoner, samtykkekompetanse, medikamentvurderinger, råd om tvangsbehandling, angst, depresjon. Vi ser ca 1.000 pasienter i året.

2) Helsepsykologisk poliklinisk tjeneste som tar imot pasienter som er rettighetsvurdert ved somatisk avdeling og henvist av lege på sykehuset. Det er pasienter som trenger hjelp til å mestre sykdom eller behandlingen den krever og/eller som har psykiske plager knyttet til somatisk sykdom.  Pasientene har gjerne utfordringer knyttet til angst, depresjon, utmattelse, smerter, søvnproblemer, krisereaksjoner eller familieproblematikk. Vi driver også utstrakt veiledning, undervisning og fagutvikling. Den polikliniske tjenesten har ca 2.300 konsultasjoner i året.

Tjenesten er godkjent som fordypningstjeneste for spesialiteten psykiatri, og en god egent tjeneste for ALIS.  


Arbeidsoppgaver
Som LIS vil arbeidsoppgavene ihovedsak foregå i enhetens akutt-tjeneste:
 • Vurdering av psykisk helse hos pasienter innlagt i somatisk sengepost
 • Anbefaling av tiltak knyttet til psykisk helse for pasienter innlagt ved somatisk sengepost
 • Som del av teamet vil LIS også kunne bli involvert i den helsepsykologiske tjenesten, hovedsakelig som konsulent i enkeltsaker
 
Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig
 • Godkjent turnus eller LIS 1
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Personlig egnethet
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med somatisk syke og kognitiv terapi, og erfaring med å gjøre selvstendige vurderinger av psykisk helse i akutt-situasjoner. Kjennskap til VPA og bydelen sine tilbud, personlig egnethet, selvstendighet, og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.  

Vi tilbyr
 • Godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Nina Lang
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 906 41 383
Navn: Asgeir Bragason
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 906 03 403
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO