Kort om arbeidsgiver
Avdeling for laboratoriemedisin organiserer fagområdene medisinsk biokjemi, serologi, immunologi, noe mikrobiologi, samt immunhematologi og transfusjonsmedisin. Den eneste godkjente seksjonen for medisinsk genetikk utenfor universitetsykehus er underlagt avdelingen.
Laboratoriemedisin har fokus på å yte god service til både sykehuset og primærhelsetjenesten, og vi er opptatt av tilgjengelighet og samarbeid med klinikerne. Størstedelen av legekontorene i vår region sender sine prøver til sykehusets laboratorier.
Vi legger vekt på kvalitet og kontinuerlig utvikling. Vår første automasjonsløsning ble anskaffet i 2005, og i disse dager ferdigstiller vi vår nye, moderne automasjon.
Avdelingen er akkreditert. Det analyseres ca. 5 mill analyser pr år. Avdelingen har ansatt spesialister i medisinsk biokjemi, mikrobiologi og medisinsk genetikk. En av våre stillinger i medisinsk biokjemi er nå ledig.

Arbeidsoppgaver

 • Beskrivelse og tolkning av analyseresultater innen medisinsk biokjemi
 • Medisinsk faglig rådgiving til rekvirenter
 • Bidra ved endring og utvikling av fagområdet i samråd med ledergruppen, herunder vurdering av analyserepertoar, metodeutvikling og – evaluering
 • Bistå fag- og kvalitetsansvarlige i å ivareta og utvikle kvaliteten for analyser innen medisinsk biokjemi, herunder verifiseringsaktiviteter
 • Bidra ved utarbeidelse av kravspseifikasjon, faglig evaluering og implementering av analyseutstyr
 • Undervisning av interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist i medisinsk biokjemi
 • Beherske minst et skandinavisk språk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Ha utpreget samarbeidsegenskaper og evne til å spille andre gode
 • Må kunne jobbe selvstendig, men også i team
 • Evne til å samarbeid på tvers av profesjoner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • En endringsvillig organisasjon med høyt fokus på kvalitet
 • Ingen vaktordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Brugård
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 918 07 213
E-post: bruh@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien