Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre dyktige fastleger har sagt opp sin fastlegehjemmel, blir det en ledig hjemmel tilknyttet Fjell legesenter.
 
Ved Fjell legesenter er det fire fastlegehjemler og en LIS1 lege. Det er et veldrevet senter med erfarne og dyktige leger og medarbeidere i et stabilt og hyggelig arbeidsmiljø. Den utlyste praksisen har vært drevet av samme lege siden 1995 og er godt innarbeidet. Senteret drives som et AS, mens hver praksis er et enkeltpersonsforetak. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er disponible parkeringsplasser ved legesenteret.
 
Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 1000 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 4300. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Arbeidsoppgaver
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i kommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver.
 
Kvalifikasjoner
 • Spesialisering i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid
 • God evne til kommunikasjon
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse  
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt
Ønsket tiltredelse 01.07.21, eventuelt etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Meltvedt, Inger J.
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 922 53 665
Navn: Indseth, Madli J. Haaheim
Tittel: Virksomhetsleder Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: 4334209814
Arbeidssted
Fjell legesenter
Lauritz Hervigs vei 13
3035 DRAMMEN