Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling søker leger i spesialisering. Tiltredelse 1. mars 2021 eller etter avtale.

Psykiatrisk avdeling flyttet inn i nye Sykehuset Østfold, Kalnes i 2015. Avdelingen har 9 døgnseksjoner med 91 sengeplasser samt voksenhabiliteringstjenesten. Sykehuset har samlokalisert somatikk og psykiatri.

LIS inngår i fast utdanningsstilling og vil rotere mellom de ulike seksjonene ut fra utdanningsbehov, driftsmessige forhold og personlige ønsker. Sykehuset, inkludert somatikk, er samlet sett godkjent for hele spesialistutdanningen. Ved ansettelse vil det samtidig avtales hvilket DPS lege i spesialisering skal tjenestegjøre ved. DPS døgnavdelinger er etablert i Moss, Halden og Fredrikstad, mens det er poliklinikker i Sarpsborg, Halden, Moss, Fredrikstad og Mysen/Askim.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • I seksjonene vil LIS få ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege
 • Seksjonene er funksjonsinndelte innenfor områdene psykose, alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri, affektive lidelser, psykiatrisk akuttmottak, utredning og førstegangspsykose
 • Avdelingen har TIPS-team og følger pakkeforløpene
 • Lis inngår i vakttjeneste etter oppsatt turnusplan
 • Liaisontjeneste i somatiske avdelinger 

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • En time ukentlig klinisk veiledning
 • Psykoterapiveiledning
 • Veiledning i kognitiv terapi
 • Obligatoriske kurs
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum