Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Innlandet. Sykehuset Innlandet søker deg som vil ta din utdanning innenfor den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår medisinskfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår. Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har pr i dag 5 LIS og 5 overleger, med
spesialitetene rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri og allmennmedisin. Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud, ca. 5 km fra Hamar sentrum, og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll ca 15 km fra
Gjøvik.
Våre pasienter har generelt sammensatte utfordringer, i tillegg til selve rusproblematikken foreligger det ofte psykiatriske og somatiske lidelser. Dette medfører at det er nødvendig med tverrfaglig pasientarbeid, og vi samarbeider derfor også med den øvrige spesialisthelsetjeneste og med kommunene gjennom DPS.

Ved avdelingen er følgende stilling ledig: Lege i spesialisering, 100% fast med snarlig tiltredelse. Arbeidsstedet til den ledige stillingen er i hovedsak ved Enhet  for familie og Enhet for gravide på Reinsvoll. Stillingen inngår i SI sin rotasjonsordning. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
 • Kartlegging og basisutredning av pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
 • Veiledning
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste, leger uten LIS 1, vil tilbys stillingen som et vikariat
 • Det er ønskelig med praksis fra TSB og primærhelsetjeneste.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha en stor grad av bevissthet rundt egen kompetanse og hva man må søke veiledning på, i forhold til fagets kompleksitet
 • Trives med å jobbe i team
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Tilrettelegging for gode rotasjonsordninger i samarbeid med DPS med tanke på et komplett utdanningsløp for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Erik Tibor Szabo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92421335
Arbeidssted
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Sykehuset Innlandet HF
Presteseter 1
2840 Reinsvoll
Søk på stillingen