Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
I takt med befolkningsveksten i Sarpsborg kommune og dermed økt behov for nye fastleger, utvider nå Karl Johans Legesenter med en nyopprettet fastlegeliste. Karl Johans Legesenter ligger sentralt i sentrum av Sarpsborg.
 
Karl Johans Legesenter er nytt, veldrevet og godt omtalt legekontor som i juli 2020 startet opp i helt nyoppussede lokaler i Karl Johans gate, kun 2 minutters gange fra buss terminalen. Dette er et nytt legekontor som er tiltenkt 2 legehjemler der den ene er fylt. Det er gode faglige muligheter og gode inntjeningsforhold. Helfo bidrar med driftstilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil to år fra oppstart eller til listen overstiger 500 pasienter.
Legekontoret har et godt miljø, stabil bemanning og gode rutiner. De benytter Infodoc sky, som er et skybasert journalsystem med integrasjon for videokonsultasjoner, e-konsultasjoner og telefoni. De har alt av vanlig utstyr på et legekontor; 24 t blodtrykksmåler, EKG, vanlige lab-prøver, spirometri og kryoterapi.
 
Ta gjerne kontakt for en uformell prat om stillingen.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
Det er for tiden ingen kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt, med mulighet for ekstra vakter etter ønske.
Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling. Partene kan på forhånd avtale nemdsavgjørelse dersom man ikke blir enige.
 
Vi tilbyr
Meningsfylt arbeid i et godt faglig og sosialt miljø.
Nye og fine lokaler med sentral beliggenhet.
Gode økonomiske betingelser for overtakelse.
Godt fungerende allmennmedisinsk miljø og samarbeid med kommunen.
Muligheter for faglig utvikling og engasjement.
Kommunen jobber aktivt med å tilrettelegge eventuell spesialistutdanning.
 
Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialistutdanning.
Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital kommunikasjon.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlig egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet.
Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling og fleksibilitet.
For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og faglig interesse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Rehman Rafique
Tittel: Lege Karl Johans Legesenter
Telefon: 988 08 485
E-post: rehman.rafique@gmail.com
Navn: Kaare Yngvar Dahle
Tittel: Tillitavalgt Dnlf
Telefon: 906 92 460
E-post: yngvardahle@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Karl Johans Legesenter
Karl Johans Gate 8
1706 SARPSBORG
Søk på stillingen