Kort om arbeidsgiver

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag.
Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF.
Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

 

Det lyses ut fast 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist på BUP Røros, med oppstart 1.4.21 eller etter nærmere avtale med leder.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/psykisk lidelse og deres familier i hht gjeldende lover og retningslinjer
 • Gi veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, og evt. gi eller motta veiledning
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Erfaring med gruppebehandling er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet
 • Interesse for fagutvikling og forskning
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • En engasjert og positiv kollegagruppe som setter pris på flerfaglighet, den enkeltes unike bidrag og teamsamarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Utdanningsretning

 • Psykologi
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: +47 72 82 27 35 / +47 924 99 599
Navn: Vegar Dahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 922 48 695
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP poliklinikk Røros, Divisjon Psykisk Helsevern
Tollef Bredals vei,
7374 Røros