Kort om arbeidsgiver

Vi styrker tilbudet til pasienter med hjertesykdommer, og ser etter en dyktig og omgjengelig kollega til vår seksjon
for hjertesykdommer.

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt
82 000 innbyggere. Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av
nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell
kirurgi, ortopedi og gynekologi, og egen fødeavdeling. Sykehuset har en moderne
intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Sykehuset har også en
avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS), med poliklinisk virksomhet også
innen kardiologi.

Medisinsk avdeling består av seks sengetun, medisinsk overvåkning, poliklinikk og
dialyseavdeling. Hjertepasienter har dedikert to sengetun med totalt 18
plasser, men regelmessig vil det også være pasienter med andre indremedisinske
problemstillinger innlagt her. Det er felles morgenmøte for avdelingens leger,
som består av spesialister i alle indremedisinske grener, med unntak av
endokrinologi. Det er også felles generellmedisinsk bakvakt, med LIS 1 i
primærvakt og LIS2/3 i sekundærvakt. Sykehusets kardiologer har en aktiv
arbeidshverdag med supervisjon av visitt på sengetun, prosedyrer for
inneliggende pasienter, tilsynsvirksomhet og utstrakt poliklinisk virksomhet.
Den polikliniske virksomheten er lokalisert både på Ringerike sykehus og
desentralisert på HSS. Noe poliklinisk virksomhet på HSS må derfor påregnes.

Vi søker en kollega som liker faglige utfordringer i en dynamisk og hektisk hverdag, som liker å holde seg oppdatert i hele det
kardiologiske fagets bredde, tar utfordringer på strak arm og er
løsningsorientert. Vi tilbyr et positivt arbeidsmiljø med fleksible og dyktige
kollegaer.

To referansepersoner bes oppgitt.

   

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid på poliklinikk ved Ringerike sykehus, HSS og ved sengepost
Veiledning av Lis
Delta i undervisning og følge faglig utvikling
Delta aktivt i utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Spesialisering i indremedisins og hjertesykdommer
Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Sigrid Rød
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97746890
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss