Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Lilleeng Legesenter i Moss. Hjemmelen opprettes som en null-hjemmel med listetak 1100 pasienter.  De øvrige fastlegene ved senteret skal redusere sine listetak samtidig som ny hjemmel blir opprettet, dette vil gi tiltredende hjemmelhaver gode forutsetninger for et tilsig av listepasienter. Beliggenheten i et område med stor tilflytning, samt et stort antall brukere i Lilleeng Helsepark, vil også antas å bidra til raskere oppbygging av pasientlisten.
 
Legesenteret ligger sentralt i bydel Høyden i Moss kommune. Legesenteret er beliggende i Lilleeng Helsepark som huser mange helseaktører (avtalespesialister i gynekologi, kardi ologi, ØNH og psykiatri, samt Volvat, Colosseum Faust, apotek, treningssenter, konferansesenter, diverse fysioterapeuter/kiropraktorer, psykologer m.fl.).
 
Lilleeng Legesenter er et veldrevet senter som i dag består av fire fastleger og en avtalespesialist i pediatri. Legesenteret er driftet som AS og har fire ansatte helsesekretærer med lang erfaring.  Ny hjemmel inngår i økonomisk og faglig fellesskap og det forventes at ny hjemmelshaver vil signere internavtale og selskapsavtale.
 
Legesenteret benytter System X journalsystem, med integrerte tjenester for pasientkommunikasjon, fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t blodtrykksmåling og et moderne laboratorium, nyoppussede lokaler med romslige legekontorer og behandlingsrom.

Den som tildeles hjemmelen plikter å delta i interkommunal legevaktsordning. Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt.

Politiattest må fremlegges ved avtaleinngåelse. 

 
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 
Personlige egenskaper
Det søkes engasjert lege som ønsker å delta aktivt i å opprettholde faglig miljø og godt arbeidsmiljø ved legesenteret. Det vil bli lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Søke på hjemmelen

Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristoffer B. Simensen
Tittel: Fastlege / daglig leder
E-post: kristoffer@lilleenglegesenter.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Lilleeng legesenter
Lilleengveien 8
1523 MOSS