Kort om arbeidsgiver

Vil du bli leder for BUP Storslett?

Seksjonsleder for BUP Storslett skal ha permisjon i ett år, og vi lyser derfor ut stillingen som ett års vikariat.

Har du lyst å være med på å utvikle psykiske helsetjenester for barn og
unge i UNN? Kan du bidra til å videreutvikle BUP Storslett som en god arbeidsplass
for alle medarbeiderne?

Vi ønsker oss en positiv, strukturert og dyktig
seksjonsleder som ønsker å være delaktig i å gjøre tjenestene for barn og unge
enda bedre.

BUP Storslett er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Barne- og ungdomsklinikken i UNN. Avdelingen består av
Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser
(RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP
Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi samarbeider med
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi
ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Seksjonsleder sitter i
lederteamet i BUPA. 

Sammen med dyktige ansatte arbeider vi for at helsetjenestene i BUPA skal være helsefremmende, sammenhengende og være bygget rundt pasientenes
behov. Utredningen og behandlingen skal gi barn og unge best mulig
forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og
utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns
tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med
arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUP Storslett er en
poliklinikk hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene med
flere pågående utviklingsprosjekt. Du som seksjonsleder vil være en viktig
pådriver i dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

 • I BUPA legges det stor vekt på kontinuerlig utviklingsarbeid, fagutvikling og kompetanse. Seksjonsleder vi få en aktiv rolle i å delta i dette arbeidet.
 • Seksjonsleder har i samarbeid med avdelingsleder ansvar for seksjonens faglige tilbud, organisering, personalsammensetning og økonomi. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Lederutdannelse og ledererfaring er en fordel 
 • Kjennskap til fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Interesse for å ta i bruk verktøy og metoder for kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en seksjon med faglig dyktige medarbeidere. Du vil få mulighet til å være med og lede og videreutvikle de psykiske helsetjenestene til barn og unge i BUP Storslett sitt dekningsområde.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Børge Idar Mathiassen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99629438
E-post: borge.idar.mathiassen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sonjatunvegen 11
9151 Storslett