Kort om arbeidsgiver
Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har ca. 260 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.

Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 19 senger.

Hovedmålet for forskning ved avdelingen er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer.Vi har særlig fokus på klinisk forskning med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning - klinikknær laboratorieforskning ved Senter for øyeforskning.

Ved Øyeavdelingen er det ledig stilling som forskningsstipendiat med midler bevilget fra Helse Sør-Øst til et PhD-prosjekt
over tre år (fulltid). For stillingen kreves autorisasjon som lege. Det
forutsettes at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo og fortrinnsvis gjennomfører prosjektet i løpet
av tilsettingsperioden. Oppstart etter avtale, men tentativt. 01.08.21.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Tittelen på prosjektet er: «Zoledronic acid as adjuvant therapy in neovascular age-related macular degeneration”.
 • Stipendiaten vil delta i undersøkelse og behandling av 40 pasienter med våt AMD. Disse vil følges prospektivt i ett år i henhold til en randomisert studieprotokoll.
 • Stipendiaten vil også delta i innhenting og analyse av registerdata som omhandler bisfosfonater og AMD.
 • Stipendiaten vil delta aktivt i hele prosessen fra innhenting, bearbeidelse, analyse og publisering av data.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Erfaring fra øyefaget
 • Interesse for og kjennskap til forskning og statistikk
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen
 • Motivert, engasjert og med stor arbeidskapasitet
 • Samarbeider godt i team, kan ta ansvar
 • Tålmodig og har evne til å jobbe selvstendig 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, inkludert pasientundersøkelser
 • Tilknytning til en etablert forskningsgruppe med pågående forskning på det aktuelle fagfeltet
 • God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Stipendiaten vil bli oppfordret til å delta på internasjonale kongresser, inkludert presentasjon av egen forskning
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten C. Moe
Tittel: Professor, MD PhD
E-post: m.c.moe@medisin.uio.no
Navn: Øystein Kalsnes Jørstad
Tittel: Overlege, MD PhD
E-post: OEYJOE@ous-hf.no
Arbeidssted
Øyeavdelingen, Ullevål
Kirkeveien 166
0450 Oslo