Halden kommune har to ledige vikariater i 100 % stilling som sykehjemslege med varighet til 1.10.21 med mulighet til forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Halden kommune arbeider målrettet med å levere kvalitetstjenester til alle tjenestemottakerne i kommunen i samsvar med endrede krav og sentrale føringer. Sykehjemslegetjenesten består av et legeteam på 5 årsverk - en sykehjemoverlege i 100 % fast stilling og 4 sykehjemsleger i 100 % faste stillinger.
 
Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med tilsammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning. Halden Helsehus har kommunale akutt døgnplasser (KAD/intermediær), korttidsplasser/USK, lindrende enhet, langtidsplasser og rehabiliteringsplasser med tilsammen 49 plasser.
 
Halden helsehus er i omstilling for å videreutvikle kommunens helsehus, og i 2020 startet en stor ombygging og rehabilitering av bygget. Ombyggingen er planlagt ferdigstilt med innflytting i nytt helsehus i årsskiftet 2021/2022. Sensommeren i 2020 flyttet alle tjenestene på helsehuset midlertidig  til Karrestad omsorgssenter.
 
I forbindelse med planlagte utdanningspermisjoner/ hospitering og ferieavvikling har vi ledig to vikariater som sykehjemslege ved Halden helsehus.
 
Sykehjemslegene som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Primæransvarsområde og arbeidsplass er lagt til Helsehuset. 
 
Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning for KAD og korttidsplassene ved Halden Helsehus.
 
Vi søker etter to dyktige og engasjerte leger. Søkere må ha gjennomført norsk turnustjeneste, ha norsk autorisasjon og ha gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper. Relevant erfaring fra sykehjem, allmennmedisin, og/eller indremedisin er ønskelig. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse
  • Et godt, faglig kollegium
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale
 
 
Generelle betingelser
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Solfrid Ramdal på tlf. 902 13 596 eller sykehjemoverlege Iwona Vegstein på tlf. 404 11 874.
 
 
Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk på stilling".
 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
 
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.
 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om
dette - jfr. Offentleglova  §25.
 
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Navn: Iwona Vegstein
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 404 11 874
E-post: iwona.vegstein@halden.kommune.no
Arbeidssted
Helse og mestring
Postboks 150
1751 HALDEN