Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken har 5 seksjoner: Fødeseksjonen, Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv
fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. Det
er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og
sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten.

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, og selektiv og uselektiv fosterreduksjon. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet.
Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

For kvalifiserte søkere vil det være mulighet for bistilling ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU (www.ntnu.no/ikom)  som professor II / førsteamanuensis II i medisin (gynekologi og obstetrikk). Se krav til ansettelse i stilling som professor/førsteamanuensis i § 1-2 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  (Lovdata)

   
 Stillingen er ledig fra 1.7.2021.


Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsoverlegen har personalansvar for legene som er knyttet til seksjonen. Det legges stor vekt på
  opplæring av leger i spesialisering samt videreutdanning og kompetansebygging for leger med
  spesialitet.
 •  Den som tilsettes vil forutsettes å delta i undervisningen av medisinske studenter. Hoveddelen av
  undervisningen skjer på engelsk.
 • Det er et uttalt mål i Kvinneklinikken at ledelse skal inkludere tverrfaglig teamarbeid, strategi for faglig
  og vitenskapelig utvikling samt ansvar for drift og økonomi.
 • Det forventes at seksjonsoverlegen stimulerer til forskningsaktivitet - både ved egen forskning og veiledning av jordmødre / leger ved
  klinikken.

Kvalifikasjoner

 • Til seksjonsoverlegestillingen kreves spesialitet innen gynekologi og obstetrikk
 • Bred klinisk erfaring og høy kunnskap om fostermedisin og invasive prosedyrer 
 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon, eller
  som minimum behersker et skandinavisk språk.
 •  Lederutdanning, akademisk kompetanse, administrativ erfaring, , vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk.
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske lægeforening.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Åsmund Salvesen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72573813
E-post: kjell.asmund.salvesen@stolav.no
Navn: Torbjørn Moe Eggebø
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72821350
E-post: torbjorn.moe.eggebo@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt. 11
7030 Trondheim
Søk på stillingen