Kort om arbeidsgiver
Klinikk for medisin skal ansette to overleger innen palliativ medisin i faste 100 % stillinger.

Diakonhjemmet er et akuttsykehus og lokalsykehus for de drøyt 145 000 innbyggerne i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. I tillegg har Diakonhjemmet ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte – og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. I tillegg avhjelper sykehuset fra 2014 Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akutt pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner. 

Det palliativet tilbudet er organisert som et team under medisinsk avdeling. 

Teamet behandler inneliggende pasienter på tvers av avdelingene, driver poliklinisk aktivitet og har et tett samarbeid med bydelene og hjemmetjenesten. De er også tilgjengelig for fastlegene i sykehusets sektor. Palliativt team består av en lege i 100% stilling og kreftsykepleiere. Teamet samarbeider også med andre faggrupper ved sykehuset, som klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, prest/diakon og psykolog. Det er planlagt etablering av egne palliative senger. 


Diakonhjemmet har fra 01.03.20 påbegynt overtagelse av medikamentell onkologisk virksomhet fra OUS, Ullevål og vil på sikt få et betydelig ansvar for lokalsykehus onkologi for våre tre bydeler.  Vi har pr i dag ansatt 3 onkologer. Det må i denne sammenheng forventes en betydelig økning i arbeidsoppgavene til vårt palliative team.
Palliativt team vil derfor ha behov for to overleger i 100% stilling.

Kvalifikasjoner
Vi søker primært etter leger med godkjent kompetanseområde innen palliativ medisin. Også leger med interesse og andre ferdigheter innen palliativt medisin vil være av interesse. Sistnevnte kategori må ha ønske om å arbeide mot en godkjenning inne kompetanseområde palliativ medisin. 
Det er i stillingen ikke lagt opp til deltakelse i generell bakvakt ordning. Dette kan imidlertid inngå som en del av stillingen dersom ønskelig. 

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør, gode samarbeidsevner i tverrfaglig team og evne til å motivere medarbeidere.

Vi tilbyr
Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Det er mulighet for å leie bolig på sykehusområdet. 

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Klinikk for medisin
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendsen
Tittel: Leder for legetjenesten ved Medisinsk avd
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO