Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for medisin er det ledig sommervikariater av 3 måneders varighet for lege i spesialisering 2 og 3.
Stillingsbrøken for vikariatene er varierende fra 50 til 100 %. Tiltredelse etter avtale.


Sykehuset har felles akuttmottak med observasjonsplasser og intensivsenger. Klinikk for medisin har 80 akuttmedisinske senger fordelt på tre sengeposter. Det er stor aktivitet i medisinsk og geriatrisk poliklinikk. Klinikken er ikke seksjonert og er i dag godkjent som utdanningsinstitusjon innen geriatri, gastroenterologi, kardiologi, lunge, generell, infeksjon, hematologi og akutt og mottaksmedisin.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:
Av personlige egenskaper legger vi stor vekt på godt humør, engasjement, fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.
Søkere må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig.
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Vi tilbyr
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
  • Lønn som lege i spesialisering f.o.m. 636 000 t.o.m. 764 000 i 1/1 stilling.
 
Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Klinikk for medisin
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendsen
Tittel: Leder for legetjenesten ved Klinikk for medisin
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO