Kort om arbeidsgiver
Ansvar og arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for tjenesteområdene somatikk, prehospitale tjenester og rehabilitering
 • Bidra til ivaretakelse av «sørge for» -ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsfordeling
 • Bidra i arbeid med å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • Oppfølging av regionale kompetanse- og behandlingstjenester
 • Oppfølging av fagråd og fagnettverk
 • Bidra i anskaffelser av helsetjenester
 • Oppfølging av avtalespesialister innen somatiske fagområder

Øvrige arbeidsoppgaver
 • Bidra til helhetlig ledelse av avdeling medisin og helsefag med utgangspunkt i egen enhet
 • Stedfortreder for fagdirektør
 • Oppfølging og rapportering av nasjonale og regionale styrings- og resultatmål
 • Samordne og kvalitetssikre beslutningsunderlag når saker legges frem for fagdirektør
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar

Ønskede kvalifikasjoner
 • Kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Erfaring med ledelse / lederutdanning
 • Forskningserfaring
 • Erfaring med anskaffelsesprosesser
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Medisinsk utdanning, minimum cand.med.
 
Personlige egenskaper
 • Vilje til å ta et helhetlig ledelsesansvar
 • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Evne til å inkludere medarbeidere og videreutvikle deres kompetanse
 • God rolleforståelse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Systematisk og resultatorientert
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Et tverrfaglig kompetansemiljø, med svært dyktige og engasjerte kollegaer 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 
For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 4040 3553, eller med viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF, tlf. 4805 7813. 

Frist for å søke stillingen er 25. februar 2021. Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeportal. 
 
Vi gleder oss til å høre fra deg! 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Medisin og helsefag
Kontaktperson
Navn: Kolbjørn Preus
Tittel: Rekrutterer
Telefon: +47 404 03 553
E-post: kolbjorn.preus@habberstad.no
Arbeidssted
Oslo og Hamar
Parkgata 36
2317 HAMAR
Søk på stillingen