Kort om arbeidsgiver

Vil du bli leder for BUP Tromsø?

Seksjonsleder for BUP Tromsø skal ha permisjon i eet år, og vi lyser derfor ut stillingen som ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting. Har
du lyst å være med på å utvikle psykiske helsetjenester
for barn og unge i UNN? Kan du bidra til å videreutvikle BUP Tromsø som en god arbeidsplass
for alle medarbeiderne? Vi ønsker oss en positiv, strukturert og dyktig
seksjonsleder som ønsker å være delaktig i å gjøre tjenestene for barn og unge
enda bedre.

BUP Tromsø er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Barne- og ungdomsklinikken i UNN. Avdelingen består av
Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser
(RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP
Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi samarbeider med
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi
ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Seksjonsleder sitter i
lederteamet i BUPA.

BUP Tromsø har 35 stillinger og jobber tverrfaglig. Seksjonsleder har et eget lederteam bestående av teamledere og
seksjonsoverlege. 
Sammen med dyktige ansatte arbeider vi for at helsetjenestene i BUPA skal være helsefremmende, sammenhengende og være bygget rundt pasientenes
behov. Utredningen og behandlingen skal gi barn og unge best mulig
forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og
utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns
tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med
arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUP Tromsø er en
poliklinikk hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene med
flere pågående utviklingsprosjekt. Du som seksjonsleder vil være en viktig
pådriver i dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

  • I BUPA legges det stor vekt på kontinuerlig utviklingsarbeid, fagutvikling og kompetanse. Seksjonsleder vi få en aktiv rolle i å delta i dette arbeidet.
  • Seksjonsleder har i samarbeid med avdelingsleder ansvar for seksjonens faglige tilbud, organisering, personalsammensetning og økonomi. 

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdannelse
  • Lederutdannelse og ledererfaring er en fordel 
  • Kjennskap til fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
  • Interesse for å ta i bruk verktøy og metoder for kontinuerlig forbedringsarbeid 

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende stilling i en seksjon med faglig dyktige medarbeidere. Du vil få mulighet til å være med og lede og videreutvikle de psykiske helsetjenestene til barn og unge i BUP Tromsø sitt dekningsområde.

Utdanningsretning

  • Psykologi

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

  • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Børge Idar Mathiassen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99629438
E-post: borge.idar.mathiassen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 92
9019 Tromsø