Kort om arbeidsgiver

Seksjonsleder til Seksjon for behandlingsforskning, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) – Oslo universitetssykehus HF. 

Stillingen som leder av Seksjon for behandlingsforskning kan tilknyttes bistilling som professor II SKO 8013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) for søkere som møter kravene for bistillingen. Søkere bes oppgi i søknaden om man søker en eller begge stillinger.
 
Forskningsmiljøene i FIA og KPHA er landets største forskningsmiljø på psykiske lidelser, med forskning som spenner fra internasjonalt fremragende forskningsmiljøer til klinikknær forskning.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) har 18 medarbeidere og er en av totalt seks seksjoner i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA). Seksjonen er basis både for egne aktive forskningsgrupper og for forskningsgjennomføring/forskningsrådgivning for klinikkens fem avdelinger for psykisk helsevern for voksne og deres forskningsgrupper.
 
Vi søker en engasjert og nyskapende seksjonsleder!
Vi søker en faglig engasjert seksjonsleder som er opptatt av å utvikle behandlingsforskning i klinikken. Vil du ha en ledende rolle i arbeidet med å styrke Klinikk PHAs satsning på kliniske studier, og bidra til en tettere integrasjon av forskning og klinikk? Er du opptatt av å utvikle internasjonalt fremragende forskning til klinikknær forskning? Den riktige kandidaten har nødvendig faglig tyngde til å lede en seksjon med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner, er åpen og forutsigbar. Du evner å sette visjoner og planer ut i livet sammen med andre, kommunisere tydelig og ser muligheter der andre ser begrensinger.
For å vurdere forskningserfaring ber vi om at også søkere som ikke søker bistillingen ved UiO legger ved publikasjonsliste samt oversikt over erfaring med forskningsveiledning og forskningsledelse.

Kvalifikasjoner

 • Være en pådriver for klinisk behandlingsforskning, i samarbeid med de kliniske avdelingene og FIAs andre seksjoner
 • Videreutvikle godt forsknings- og arbeidsmiljø i SEB
 • Bidra i FIAs ledergruppe for å videreføre FIAs og klinikkens internasjonalt sterke forskningsmiljø og bidra til utviklingen av avdelingen med utgangspunkt i førende strategiplaner for forskning
 • Bidra til godt forskningssamarbeid med de andre klinikkene i OUS, med Universitetet i Oslo og øvrige eksterne samarbeidspartnere
 • Personal- og økonomiansvar         

Krav til hovedstillingen 

 • Høyere utdanning innenfor helsefag
 • Ledererfaring. Formell lederutdanning vil tillegges vekt
 • Solid og oppdatert relevant forskningserfaring på et nivå som tilsvarer nåværende eller snarlig professorkompetanse.
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Motiverende

  Personlig egnethet vil bli vektlagt         

Vi tilbyr

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen:
https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2021-314-stillingsbeskrivelse-psykiatri.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). https://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

  Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB
  Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova,

epost svetlana.trofimova@medisin.uio.no

 

   
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Petter Andreas Ringen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46928095
Arbeidssted
Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet , Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Seksjon for behandlingsforskning. Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin
Kirkeveien 166
0450 Oslo