• Listelengde: 1130
  • Journal system: Infodoc Plenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Stillingen er besatt

Ledig vikariat i fastlegepraksis ved Symra legesenter i Oslo i 100 % stilling.
Symra legesenter ligger på toppen av Lambertseter senteret i helt nye og moderne lokaler. Med stabilt hjelpepersonell, 4 (snart 6) faste leger og LIS1 lege. Listen har 1130 pasienter og har god mulighet for inntjening.
Oppstart: snarest mulig.
Varighet: 6- 12 mnd. Hjemmels innehaver jobber fortiden full tid med pandemien. Så viakriatet kan og bli lengre enn 12 måneder.
4 kurative dager. 1 dag med helsestasjon. Helsestasjonen er i nabobygget, det medfølger og legevakter. De kan eventuelt byttes bort til andre.
Infodoc journalsystem. Digitale løsninger som e-Konsultasjon og video-konsultasjon, samt mulighet for hjemmekontor (infodoc i sky).
Krav: God norsk kommunikasjonsevne, evnen til selvstendig arbeid, erfaring fra allmennpraksis og må ha rett til refusjon fra HELFO. Ønskelig med erfaring fra infodoc.
Må kunne jobbe selvstendig, ha rett til refusjon fra HELFO.
Send søknad med CV til Miert.k.lindboe@gmail.com
Fortløpende vurdering av kandidater
Hilsen
Miert Lindboe
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Miert Kinge Lindboe
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91870011
E-post: miert.k.lindboe@gmail.com
Arbeidssted
Symra Legesenter AS
Cecilie Thoresens vei 17
1153 OSLO