Astafjordlegen er et interkommunalt samarbeid om legekontor mellom kommunene Ibestad, Lavangen, Salangen og Dyrøy. Dyrøy er ny kommune i samarbeidet fra 01.07.21. Salangen kommune er vertskommune. Hensikten er å gi befolkningen et bedre legetilbud, og hver kommune skal ha eget legekontor med tilstedeværende leger og hjelpepersonell på dagtid. Kommunene ligger i Sør- og Midt-Troms, med kort avstand til Tromsø, Finnsnes, Harstad og Narvik. Det er nærhet til flyplassene på Bardufoss og Evenes og dagpendleravstand mellom kommunesentrene. Ytterligere informasjon om kommunene i samarbeidet finner du på: www.ibestad.kommune.no, www.lavangen.kommune.no, www.dyroy.kommune.no og www.salangen.kommune.no.

I forbindelse med etablering av legekontor med fast bemanning i Dyrøy har Astafjordlegen avdeling Dyrøy ledig 2 x nyopprettede fastlegehjemler fra 01.07.21. 

Stillingene vil ha fast arbeidssted, men må påregne ambulering mellom legekontorene i det interkommunale samarbeidet. Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et større fagmiljø. 

Stillingene inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 5 andre kommuner. Dette gir for tiden 24- delt vakt. Vaktbelastningen kan reduseres ved nyansettelser. Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet. 

Kvalifikasjonskrav:
- Norsk autorisasjon som lege 
- Ønskelig med spesialisering eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin 
- Godkjent turnus/ LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo 
- Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig 
- Må ha førerkort klasse B. Kjøring mellom legekontorene må påregnes 
- Det blir stilt krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven

Personlige egenskaper:
- Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både 
pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen. 
- Høy faglig kompetanse

Vi tilbyr:
- Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende 
- 37,5 timers uke, legevakttjenesten kommer i tillegg 
- For avdeling Dyrøy kan vi legge tilrette for pendling fra andre kommuner 
- Godt og bredt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte 
- Jevnlige interundervisninger for faglig oppdatering 
- Varierte oppgaver 
- Kommunen stiller med EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell 
- Meget gode vilkår for spesialistutdanning 
- Fantastiske natur- og friluftsmuligheter 
- Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass 
- Dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement 
- Meget god pensjonsordning for kommunalt tilsatte 

Søknad sendes
Salangen kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk. Dersom du har spørsmål om rekrutteringssystemet eller trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved oppmøte på Kommunehuset i Strandveien 33 eller på tlf. 77172000. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til eventuelt intervju. 

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av oss.

Salangen kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Salangen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Victoria Hanssen
Tittel: Administrerende leder
Telefon: 92065113
E-post: victoria.hanssen@salangen.kommune.no
Navn: Lars A. Nesje
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 98290444
E-post: lars@salangen.kommune.no
Arbeidssted
Astafjordlegen avd Dyrøy
Dyrøytunet 3
9311 BRØSTADBOTN
Søk på stillingen