Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke har en ledig fastlegehjemmel ved Linderud Legesenter DA fra 1. juli  2021. Det er for tiden ikke tilknyttet offentlig helsearbeid til  hjemmelen.

Legesenteret er en strukturert, ryddig og velfungerende 4-legepraksis beliggende på Linderudsenteret i  meget funksjonelle lokaler med stor takhøyde. Det er en del av et Helsetorg som uavhengig av  hverandre tilbyr et variert spekter av helsetjenester. 
Det er ansatt 3 autoriserte helsesekretærer i 2.8 årsverk. Legesenteret har Infodoc journalsystem integrert med helsenorge.no, eget laboratorium, skiftestue, spirometri, 24-timers BT og EKG. Det er utarbeidet eget internkontrollsystem hvor NOKLUS er en av samarbeidspartnerne. Eksterne laboratorietjenester ivaretas av Fürst medisinske laboratorium og diverse sykehuslaboratorier.

Hjemmelen har en listestørrelse på 1300 pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter
 • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke kan pålegges
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnus eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
Personlige egenskaper
 • Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet
 • For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov,
 • forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktperson
Navn: Hinna Kanwal Khawaja
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Erich Mogensøns vei 38
0594 OSLO