Kort om arbeidsgiver

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus (AHUS).

Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen ligger på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum Avdelingen tar imot pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter på dom til tvungent psykisk helsevern. Avdelingen driver den psykiatrisk poliklinikken på Ullersmo fengsel. Avdelingen vil bli utvidet i løpet av en 5 års periode når den flytter til nytt bygg på Nordbyhagen og overtar aktivitet fra innleide senger på Oslo Universitetssykehus-Gaustad og Innlandet sykehus-Sanderud. Avdelingen driver utvikling i psykosefeltet, tar i bruk nye metoder og driver eksperimentelt på noen områder. 5 forskere er knyttet til avdeling, derav 3 med doktorgrad.
Ahus har et stort opptaksområde, og Avdeling Spesialpsykiatri har en målsetning om å være en sentral aktør innenfor døgnvirksomhet på sykehuset, psykose, ROP, sikkerhets- og fengselspsykiatri (spesial poliklinikk på Ullersmo).

Vi har ledig vikariat overlege fra og med 13.08.2020 og i et år med mulighet for forlengelse ut 2021 på fengselspoliklinikken.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er plassert på psykiatrisk poliklinikk i Ullersmo fengsel.
 • Den som tilsettes skal delta i den 16 delt felles bakvaktordningen med seksjon IR på ARA, alderspsykiatrisk avdelingen og akutt avdelingen (bakvakt2 ordning i helgene).
 • Det kan påregnes med oppgaver på døgnseksjonene ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter spesialist i psykiatri med bred erfaring fra voksenpsykiatri, allmenn poliklinisk virksomhet og fengselspsykiatri samt psykosefeltet.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en medarbeider som trives med å arbeide i tverrfaglig team.
 • Den som tilsettes skal bidra til at avdelingen utvikler seg videre til en faglig sterk psykoseavdeling og fengsels psykiatrisk poliklinikk med en organisasjonskultur som bidrar til god pasientbehandling.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne internt og eksternt.
 • ASP er en utfordrende og spennende arbeidsplass som krever evner til å håndtere og prioritere vanskelige oppgaver, samt evne til å samhandle tett med andre yrkesgrupper og er opptatt av fag utvikling.
 • Den som tilsettes vil ha seksjonslederen for behandlere som sin nærmeste leder og vil faglig rapportere til teamleder for behandlere på fengsels poliklinikken.
 • Avdelingen har 8 overleger (inkludert avdelingslederen), 7 psykologer i faste stillinger og 6 LIS i ulike utdanningsløp.

Vi tilbyr

 • Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og kan tilby gode muligheter for faglig utvikling.
 • Avdelingen har nært samarbeid med divisjonens forskningsavdeling og det planlegges flere
 • forskningsarbeider innenfor psykosefeltet som man kan knytte seg til. Det pågår også flere fag utviklingsprosjekter ved avdelingen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Jean-Max Robasse
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97067422
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialpsykiatri, Akershus universitetssykehus HF
Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset