Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Ved Kirurgisk divisjon Kongsvinger søker vi nå etter lege i spesialisering.

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 60.000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca 100.000 innbyggere.

Avdeling for kirurgi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, urologi og gastrokirurgi, med tilhørende sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi. Forventet tiltredelse 01.03.2021.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det dokumentert norsk autorisasjon.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
 • Søker må ha gjennomført LIS 1tjeneste/turnus 18 måneder i Norge.

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Janusz Wisniewski
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99480358
Hjemmeside
Arbeidssted
KIR leger Kos, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 Kongsvinger