Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 100 % fast stilling som lege i spesialisering i psykiatri eller fastlege som trenger sykehustjeneste

LIS-stillingen er knyttet til DPS Halden-Sarpsborg, Haldenklinikken ved døgnseksjon post 1. Post 1 er en allmennpsykiatrisk døgnseksjon i DPS. DPS Halden-Sarpsborg er ett av tre DPS i klinikk for psykisk helse og rusbehandling i Sykehuset Østfold. DPS Halden-Sarpsborg har to døgnseksjoner. I tillegg til døgnseksjoner, er det en psykiatrisk poliklinikk og ett akutt ambulant team lokalisert på Haldenklinikken. I DPS Halden-Sarpsborg er det også psykiatrisk poliklinikk lokalisert på Sarpsborgklinikken.
Begge døgnpostene er lokalisert i Haldenklinikken like utenfor Halden sentrum.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av pasienter som innlegges til frivillig opphold
 • Utredning og diagnostikk
 • Behandling
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Seksjonen er allmennpsykiatrisk med sammensatt pasientgruppe henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger i klinikk for psykisk helsevern   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges   

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for faget psykiatri
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert 

Vi tilbyr

 • Rotasjonsordning som sikrer dekning av obligatoriske læringsmål for hele spesialiteten
 • Klinisk veiledning
 • Obligatoriske kurs
 • Psykoterapiveiledning
 • Meget godt tverrfaglig arbeidsmiljø med pasientfokus og med et godt miljøterapeutisk innhold
 • Gode velferdsordninger i Sykehuset Østfold
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pål Dåstøl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: + 47 482 75 263
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg
Kjærlighetsstien 30
1781 HALDEN