Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten ved Lillehammer Helsehus har pr. i dag 7,0 legestillinger med ansvar for det regionale intermediærtilbudet og kommunale øyeblikkelig hjelps plasser (KAD), samt ordinære korttids - og langtidstilbud på Helsehuset og bokollektivene i kommunen. Legene roterer mellom de ulike avdelingene.
Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de samarbeidene kommunene med ukentlig felles arena for internundervisning.

I forbindelse med at våre leger skal avvikle sommerferie, trenger Lillehammer helsehus og institusjonene ved de samarbeidende kommunene Øyer, Gausdal og Ringebu, leger i perioden i uke 25 - 35. Det kan også være mulighet for tidligere oppstart hvis ønskelig. Vennligst oppgi når i perioden du kan jobbe.

Lillehammer helsehus har ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Helsehuset har eget institusjonskjøkken og renholdsavdeling samt vaskeri. Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.
Ifølge offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli orientert om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilbud om stilling kreves fremlagt politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

Arbeidsoppgaver
 • Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved Helsehuset, bokollektivene og KAD.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Eventuelt deltagelse i regional sykehjemslegevaktordning
 • Samhandling med eksterne aktører.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, evt. student med lisens.
 • Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse.
 • Kompetanse og interesse for sykehjemsmedisin
 • Tidligere arbeidserfaring innen sykehjemsmedisin er en fordel
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt læringsutbytte.
 • Et robust faglig miljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin
 • Selvstendig arbeidsform kombinert med supervisjon og veiledning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Konkurransedyktig lønn.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona Christine Knudsen
Tittel: ass. tjenesteområdeleder
Telefon: 95283063
Navn: Åse Marie Røgler
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 94794697
Arbeidssted
Lillehammer Helsehus
2619 LILLEHAMMER