Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter.

Vi har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering innen psykiatri ved seksjon poliklinisk behandling med FACT Ål.

Seksjonen består av 12,1  fagårsverk organisert i 2 team. Et allmennpsykiatrisk/ROP team på 7,35 stillinger og et FACT team på 4,75 stillinger. Det er god spesialistdekning med overleger i begge team. Poliklinikken har 2 kontorfaglige ressurser i 100 % stilling.

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ål, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og seksjon poliklinisk behandling Ringerike. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen, og ARA (avdeling for rus og avhengighet) som har ansvaret for de spesialiserte rus sengene.

Som ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. Plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved ansettelse og vil være en del av arbeidsavtalen. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser
 • Akuttvurderinger og deltakelse i seksjonens liasontjeneste
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for gruppebasert behandling
 • Interesse for tverrfaglig behandling og evne til teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Er aktivt kompetanseutviklingsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Lønn og tjenesteplan etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kitty Line Scheen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92441818
E-post: sckl@vestreviken.no
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 97154231
E-post: christian.eikeland@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS seksjon Ål
Helsetunvegen 15
3570 Ål