Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter ny bedriftslege i 30-80% fast stilling. Viktige egenskaper for stillingen er:
 • Motivasjon og interesse for arbeidsmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe systematisk og sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Du må trives med ansvar og være initiativrik
 • Kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert

Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med spesialisering innen Arbeidsmedisin (ferdig spesialist eller i pågående utviklingsløp), men om dette mangler vil vi for rette kandidat tilrettelegge for spesialisering.
 • Erfaring med forebyggende og helsefremmende arbeid og/eller psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljøarbeid
 • God formidlingsevne, norsk skriftlig og muntlig
 • Evne til å etablere gode relasjoner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Alminnelige gode IKT kunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges


Arbeidsoppgaver:
 • Medisinskfaglig ansvarlig
 • Målrettede arbeidshelseundersøkelser etter risikovurdering
 • Helsegodkjenninger
 • Risikovurderinger og vernerunder
 • Arbeidsplassvurderinger
 • Arbeidsevnevurdering
 • Sykefraværsoppfølging inkl. dialogmøter
 • Oppfølging etter alvorlige hendelser
 • Rus og avhengighet (AKAN)
 • Kurs og undervisning
 • Veiledning

Vi tilbyr:
 • Et tverrfagligmiljø
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet
 • God innskuddspensjonsordning

Søknadsfrist: 20. februar, søknader behandles fortløpende.

Stillingen krever førerkort og du må disponere egen bil.
Kontoradresse vil være på Torpomoen eller Valdres Næringshage, men en må påregne
arbeid med kunder innenfor hele vårt geografiske arbeidsområde.

For ytterliggere opplysninger kontakt daglig leder Håvard Gjeldokk

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
HAVA BHT SA
Kontaktperson
Navn: Håvard Gjeldokk
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97704977
E-post: havard@hava.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Bedriftslege HAVA BHT
Send søknad på mail
Arbeidssted
Torpomoen eller Valdres Næringshage
Torpomoen 27
3579 TORPO