Kort om arbeidsgiver
  • Id.nr: 12385 – 1 års vikariat i 100%, ledig fra 15.03.2021. Med mulighet for forlengelse.
  • Id.nr: 4536 – 6 måneders vikariat i 100%, ledig fra snarest. Med mulighet for forlengelse.
  
Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 hjemler for lege i spesialisering.
Vår sengeavdeling har 14 senger, hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks revmatologisk rehabilitering og 1 til utredning.
 
Avdelingen er engasjert i flere forskningsprosjekter.
 
Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP.
Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås av avd. overlege Svanaug Skorpe, telefon 52 80 50 00.

Søknadsfrist 7. februar 2021
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Svanaug Skorpe
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 52 80 50 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND