Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling ved Haraldsplass er en moderne avdeling med MR (1,5T), 2 CT maskiner, ultralyd, 2 skjelettlaboratorier og et gjennomlysningslaboratorium. 
Avdelingen består av avdelingsleder, 7 overlegestillinger, 18 radiografer og 4 sekretærer.

Er du vår nye kollega som ønsker å jobbe på en avdeling

 • der pasienten settes først
 • der vi verdsetter og verner om det gode arbeidsmiljøet
 • der vi jobber strukturert og målrettet
 • der faglig diskusjon med kollegaer blir prioritert
 • der du er en del av at godt team av gode kollegaer
 • der vi tilbyr god og rask service
 • der du har tett kontakt med det kliniske miljøet på sykehuset


Ta gjerne uforpliktende kontakt med avdelingsleder Linda Rykkel eller avdelingsoverlege  Cornelia Fischer-Bredenbeck.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer arbeid med alle typer modaliteter og plikt til deltakelse i primærvakt (passiv hjemmevakt etter kl. 18:30)

Kvalifikasjoner

 • Bred kompetanse innen generell radiologi, inkludert MR
 • Norsk autorisasjon
 • Må kunne beherske ett eller flere skandinaviske språk
 • LIS med kort tid igjen av spesialiseringen kan også søke

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Fleksibel og engasjert
 • Omstillingsdyktig
 • Strukturert, med stor arbeidskapasitet
 • Trives i en aktiv og hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kort avstand mellom handling og beslutning 
 • Tydelig signaler for retning for avdelingen og sykehuset 
 • Arbeidsbelastning/ arbeidsmengde som er veloverveid og håndterbar 
 • Velfungerende rutiner for kompetanseutvikling
 • Medlemskap i pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Cornelia Fischer-Bredenbeck
Tittel: Overlege
Telefon: 45075917
Navn: Linda Rykkel
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 908 03 736
Arbeidssted
Radiologisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 9
5009 Bergen