Kort om arbeidsgiver
Ved legesenteret Listalegene A/S er det ledig 1 fastlegehjemmel. Pr dags dato er det 990  listepasienter ved denne fastlegehjemmelen.

Tiltredelse snarest.

Ved legekontoret er det en praksis med 3 fastlegehjemler og 2,4 årsverk med helsesekretærer. Legesenteret er godt utstyrt med bla ultralyd, EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og bruker WebMed journalsystem.

Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialitet i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er en fordel
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt 
 
Personlige egenskaper som vektlegges: 
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved overdragelse av praksis avtales overdragelsesbetingelsene mellom overdragende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen, jf. ASA 4310 punkt. 5.6.

For nærmere orientering om Listalegene A/S kontakt Sigurd W. Løvhaug, tlf. 900 97 669, epost: sigurd@torp-gard.no. Kontaktperson for kommunen: Anne-Margrethe T Johnsen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Listalegene A/S
Abraham Berges Vei 5
4560 VANSE