Kort om arbeidsgiver

Er du en overlege som ønsker verdifull erfaring med helserettighetsarbeid i et teamfellesskap? Vil du være med i et unikt team med flere spesialister, som har en viktig rolle for hele DPS-et? Vi har nå et ledig vikariat grunnet permisjon.

Teamet består i dag av 1 overlege, 3 psykologspesialister og 1 sykepleier. I tillegg understøttes teamet av spesialistkompetanse fra andre seksjoner i DPS-et. Teamets primære oppgaver vil variere mellom rettighetsvurderinger av henvisninger, avklarende pasientkonsultasjoner og utredning, systemarbeid og noe korttidsbehandling. Formålet med en tidlig avklaring er å gi riktig helsehjelp og unngå unødig ventetid. Arbeidet vil være preget av samarbeid og veiledning, både med andre enheter internt i egen avdeling og eksternt med fastlege, kommunehelsetjeneste m.m. Teamet samarbeider nært med forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helse. Det kan gis mulighet for å ha enkeltpasienter i behandlingsforløp.   

Teamet er organisert i allmennpsykiatrisk seksjon med 31 behandlerstillinger. Seksjonen har mange dyktige medarbeidere og spisset kompetanse på flere kliniske områder.
Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter. Vi arbeider nå for å etablere gode pakkeforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

DPS Nedre Romerike ligger sentralt på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 12 minutters togtur fra Oslo sentrum. DPS-et ligger i gangavstand fra togstasjonen og det går også hyppige bussforbindelser til Åråsen. DPS-et består av 5 polikliniske seksjoner og 1 døgnseksjon. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med en befolkning på ca.170.000.

Arbeidsoppgaver

 • Rettighetsvurdering av henvisninger
 • Bidra med overlegekompetanse i team og DPS, blant annet innenfor somatisk komorbiditet, medisinering, helse og levevaner
 • Avklaringssamtaler og korttidsoppfølging
 • Samarbeid og veiledning med fastleger og kommunehelsetjenesten
 • Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning
 • God forståelse av oppgavefordeling i helseforvaltningen 
 • Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer
 • Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trives med høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver
 • Evne til å arbeide strukturert og avgrenset.
 • God relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn innenfor gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud i Ahus: hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Shobana Shanjeef
Tittel: Overlege/teamleder
Telefon: 63 89 40 60
Navn: Øyvind Haaseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 920 21 972 /63 89 40 60
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon allmennpol B, Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansensvei 31
2007 Kjeller