Kort om arbeidsgiver
Vi søker sommervikarer til ulike sykehjem i Larvik. Kommunen har 10 sykehjem, samt ett helsehus og en rehabiliteringsinstitusjon. Vi trenger derfor flere vikarer for sommerferieavvikling. 
Det er varierte avdelinger på sykehjemmene: Somatiske avdelinger, skjermet demensavdeling, forsterket demensavdeling og avdeling for eldre mennesker med utviklingshemming. På helsehuset er det ØHD/korttidsavdeling, lindrende avdeling og avklaringsavdelingen. På Presteløkka er det rehabiliteringsplasser. 

Arbeidsoppgaver
Som tilsynslege på sykehjem har du ansvar for medisinsk oppfølgning av pasientene, inkludert undersøkelse, diagnostikk og behandling. Du jobber tett med øvrig helsepersonell på avdelingene, og samarbeider med sykepleier ved gjennomføring av både pre-visitt og visitt. Du vil møte engasjerte og dyktige kollegaer på de ulike avdelingene. I tillegg er samarbeid med pårørende og andre aktører en viktig del av jobben. Det er varierte og spennende problemstillinger i det pasientrettede arbeidet. 
For alle avdelingen er arbeidstiden kl 08-15.30 på hverdager. Det er ikke jobb kveld og helg.  Man vil få minst 1 ukes opplæring. Det er ikke et krav om fullført LIS1, men det er et krav at man har fullført medisinstudiet. Man får tildelt en fadder/bakvakt.
 • Ansvar for den medisinske behandlingen av pasientene
 • Samarbeid med pårørende
 • Kliniske vakter i avdelingen, med undersøkelse, diagnostikk og behandling for den enkelte pasient
 • Delta på tverrfaglige møter
Kvalifikasjoner
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon, eller
 • Du har gjennomført og bestått medisinstudiet
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper
 • Du er arbeidsvillig, fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Du er tydelig, stødig og trygg med evne til selvstendig arbeid
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En god arena for læring
 • Gode kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Lyngra Seierstad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 98231490
E-post: cecilie.lyngra.seierstad@larvik.kommune.no
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Virksomhetsleder/kommuneoverlege 2
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Sykehjem
Byskogveien 5
3257 LARVIKLarvik