Kort om arbeidsgiver
Stillinga er i ein ortopedisk seksjon med 5 overlegar og 3 LIS. Vi har eit breitt behandlingsspektrum der vi legg vekt på god og intensiv utdanning med høg operasjonsfrekvens. Seksjonen har stor operasjonsaktivitet og eit godt arbeidsmiljø. Forlenging av vikariatet kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk pasientretta arbeid på alle omsorgsnivå.
 • Opplæring i operativ og konservativ behandling under rettleiing og supervisjon, og etter kvart sjølvstendig behandling.
 • Kvar lege har eigen fast poliklinikk.
 • Deltaking i internundervisning både av LIS1 og i eigen seksjon.
 • Har du interesse for forsking er det ein fordel.

Kvalifikasjonar

 • Søker må ha norsk autorisasjon (evt. lisens i påvente av autorisasjon)
 • God norskkunnskap 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Teamkompetanse og gode samarbeidsevner, både internt og eksternt
 • Interesse for ortopedi / kirurgiske fag
 • Erfaringar / interesse i forsking, kvalitetsforbedring, geriatri eller anna relevant kompetanse er ønskeleg men ingen forutsetning
 • Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar

 • Personlig eignaheit for stillinga vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordeslaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jens M. Stutzer
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 71120000
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopediske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Parkvegen 84
6412 Molde