Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Helsegodkjenninger i henhold til ulike forskrifter om helsekrav til personell i jernbanesektoren
 • Sakkyndige vurderinger i trafikkmedisinske problemstillinger
 • Arbeidsevnevurderinger
 • Undersøkelse og oppfølging av arbeidsrelaterte helseplager
 • Bistå i risikovurderinger av arbeidsmiljø
 • Bistå med rådgivning innen psykososiale, og organisatoriske arbeidsmiljørelaterte forhold
 • Undervisning i arbeidsmedisinske tema
 • Deltagelse i arbeidsmiljøutvalg
 • Sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging av enkeltsaker innen rus/AKAN
 • Prosjektarbeid
Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i arbeidsmedisin eller under spesialisering i arbeidsmedisin
 • Søkere med legeautorisasjon og annen relevant medisinsk erfaring kan også være aktuelle
 • God kjennskap til de mest vanlige IT-verktøyene (Officepakken, Journalsystem)
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har kundefokus og serviceinnstilling
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Markedsbasert og konkurransedyktige arbeidsbetingelser
 • Gode forsikringsordninger
 • Gode pensjonsavtaler
 • Gode rabatter på togreiser til deg og familien i henhold til gjeldende personalbillettordning
 • En bedrift preget av fellesskap og mangfold
Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Vygruppen AS
Kontaktpersoner
Navn: Ann Kristin Hjortbakk
Tittel: Leder BHT
Telefon: 913 12 806
E-post: ann.kristin.hjortbakk@vy.no
Navn: Kristoffer Bruun
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 99309270
E-post: kristoffer.bruun@vy.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo S
Jernbanetorget 1
0154 OSLO