Kort om arbeidsgiver
Invivo Medisinske Senter er en veldreven 5 - legerspraksis. Vi er lokalisert i Sandvika sentrum i flotte lokaler.
Kontoret er godt bemannet med stabilt hjelpepersonell.
Laboratoriet er velutstyrt med blant annet EKG, spirometri, celleteller og 24-timers BT-måling. Vi bruker CGM-allmenn journalsystem.  

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Invivo Medisinske Senter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1200 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster   
 Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4  

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92212036
Søknad
Søknad merkes: 4335507679
Arbeidssted
Invivo Medisinske Senter
Rådmann Halmrastsvei 9
1337 SANDVIKA