Kort om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for legetjenesten ved ambulansehelikopteret i Kirkenes, redningshelikopteret i
Lakselv og ambulanseflyet i Kirkenes.

Finnmarkssykehuset HF ved klinikk Prehospitale tjenester, ønsker deg som er ute etter en skikkelig utfordring som luftambulanselege. Vi opprettet Norges østligste luftambulansehelikopterbase 15. juli 2020. Nå ser vi etter robuste anestesileger med arktisk kompetanse til å jobbe sammen med oss.

Vi har ledig 7 stillinger i 35-50 % som luftambulanselege i Kirkenes. Stillingene ønskes knyttet til intrahospital tjeneste i avtalt antall uker ved klinikk Kirkenes eller klinikk Hammerfest.    

Det samarbeides tett med luftambulansemiljøet ved
Universitetssykehuset Nord-Norge og det vil være fokus på samarbeid regionalt
med redningshelikoptertjenesten i Lakselv og ambulanseflytjenesten i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Luftambulanselegene vil tjenestegjøre i deltidsstillinger på ambulansehelikopter i Kirkenes, i minimum 35 % stilling i klinikk prehospitale tjenester.
 • Vi stiller i utgangspunktet krav om at legene i noen grad påtar seg avtale om intrahospital tjeneste ved èn av Finnmarkssykehuset HF sine klinikker på anestesi-/intensivavdeling (Klinikk Kirkenes eller Klinikk Hammerfest). Dette vil ses opp mot øvrig tilknytning eller arbeid i fylket/regionen.
 • Man vil også kunne ha funksjoner som AMK-lege.
 • Stille på pålagt kurs og opplæring relevant for stillingen.
 • Vi stiller krav om at legene samtidig tjenestegjør i anestesi- og/eller intensivavdeling, og gjennom hele arbeidsforholdet også har relevant tilhørende intrahospital vakttjeneste med tilstrekkelig eksponering for anestesiologiske-/ akuttmedisinske problemstillinger.
 • Vi stiller krav om at legene bidrar aktivt i klinikkens arbeid innen fagutvikling, undervisning og samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi med norsk godkjenning (maks 1 år gjenværende spesialistutdanning)
 • Norsk eller skandinavisk språk må beherskes svært godt
 • Viser til «Nasjonal standard for luftambulanseleger»
 • Søkerne vil gjennomgå en seleksjonsprosess avhengig av bakgrunn og tidligere arbeidsforhold
 • Gjennomført og bestått relevant utsjekksprogram ved Norsk Luftambulanse AS  (evt. mulighet for gjennomføre dette i uke 9 og uke 17 2021)  
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Søkere må oppfylle krav ift. politiattest

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt 
 • Kjennskap til regionale og lokale forhold
 • Erfaring fra HEMS arbeide i Finnmark er en fordel og vil bli vektlagt
 • Lokal, eventuelt regional tilknytning vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team under press, og ta raske beslutninger
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i utviklingen av en nyopprettet helikopterbase i et arktisk miljø. Det er stort potensiale for å bidra tydelig i utviklingen av regionens prehospitale behandlingstilbud
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig, vakkert og røft arbeidsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • 6 måneders prøvetid med individuell vurdering av egnethet i tjenesten    
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
 
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Jørgen Nilsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 90976305
E-post: jorgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Thomas Wilson
Tittel: Lokalmedisinsk leder HEMS Kirkenes
Telefon: +47 94221003
E-post: thomas.wilson@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Klinikk Prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9901 Kirkenes