Kort om arbeidsgiver
Om heimelen:
Ålesund kommune har ledig ein nyoppretta heimel ved Medicalis Legesenter.
Lista er ei 0-liste under opparbeiding med listetak på 1200, noko som gir tiltreande lege rett på tidsbegrensa grunntilskot.   
Pr. 01.01.21 står det 64 innbyggarar på lista.
 
Om legesenteret:
Medicalis Legesenter vart etablert i januar 2017 og held til i moderne lokale i Ålesund Sentrum.
Legesenteret er i dag ein to-legerspraksis i vekst.  Journalsystemet er Pridok.  Den einskilde lege arbeidar privat med eiga liste.
Firmaet er organisert som AS. Det er moglegheit for, men ikkje krav om å gå inn i driftsselskapet.
Vilkår vedrørande etablering av praksis ved legekontoret vert avtalt med fastlegane direkte.
 
Vilkår for fastlegeavtale elles gjeng fram av gjeldande forskrift, retningslinjer og tariffavtalar.
 
Det ligg i dag ingen kommunale oppgåve til heimelen, men etter avtale mellom lege og Ålesund kommune kan lege tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling med minimum 6. mnd. varsel.
I forbindelse med at heimelen er tilknytt 0-liste vil kommuna vere behjelpeleg med overgangsordningar under opparbeiding av liste.
 
Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marthe P. W. Dalseth
Tittel: Seniorkonsulent, Ålesund kommune
Telefon: 986 49 389
Navn: Andre Karlsson
Tittel: Lege, Daglig leder Medicalis Legesenter
Telefon: 981 82 386
Søknad
Søknad merkes: 4336118944
Arbeidssted
Medicalis Legesenter
Røysegata 10
6003 ÅLESUND