Kort om arbeidsgiver
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker to leger til engasjement i 100 prosent stilling til oppgaver ved vaksinasjon og smittevernkontoret.

Vi ønsker en oppstart så snart som mulig, og den midlertidige tilsettingen vil vare til 31. august 2021.

I forbindelse med Covid-19 har vi behov for å styrke enheten med flere ressurser for en periode. Stillingene innbefatter å jobbe i team sammen med annet helsepersonell, leger og smittevernoverlege. Det må påregnes å jobbe turnus, med vakter dag, kveld og hver tredje helg, 

Som medisinskfaglig ansvarlig på vakt har du ansvar for å følge opp nye smittetilfeller med påfølgende smitteoppsporing. Dette innebærer kontakt med St. Olavs Hospital, Folkehelseinstituttet og berørte enheter. Stillingene byr på spennende og utfordrende oppgaver i et fagfelt i rask utvikling. Her får du mulighet til å følge Covid-19 pandemien på nært hold.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Råd og veiledning 
  • til byens innbyggere
  • til annet helsepersonell og ledere
 • Smitteoppsporing
 • Medisinskfaglig ansvarlig kveld / helg for korona-telefonen
 • Medisinskfaglig ansvarlig kveld / helg for smitteoppsporingsteamet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med norsk turnustjeneste / LIS1, men pre LIS1 kan også bli vurdert
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
Personlige egenskaper
 • Gode samhandlingsegenskaper
 • Jobber strukturert
 • Evne til å tilpasse seg endringer / nye oppgaver
 • Gode evner til dokumentasjon / journalføring
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i team
 • Et godt medisinsk fagmiljø med tett samarbeid med smittevernoverlege
 • Sentral beliggenhet i nye lokaler
 • Turnus med dag, kveld og helgearbeid
 • Mulighet for tilrettelagt turnus gjennom arbeidsplan
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktperson
Navn: Torunn Å Bromet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91783396
Arbeidssted
Prinsensgt. 1A
7013 TRONDHEIM