Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre dyktige fastleger har sagt opp, blir det en ledig hjemmel tilknyttet Svelvik legesenter. Svelvik er en liten og sjarmerende by som ligger svært idyllisk til ved Drammensfjorden i utkanten av Drammen kommune.
 
Svelvik legesenter er et legesenter med 3 fastlegehjemler. Legesenteret er veldrevet og det planlegges flytting til nye romslige, lyse og trivelige lokaler, hvor det vil være plass til flere leger. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter i nærhet til senteret. Per i dag drives senteret som et kontorsameie, hvor hver praksis drives som et enkeltpersons foretak, men det er planer om å organisere legesenteret som et AS. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem som er skybasert, er tilkoblet fibernett og tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.
 
Fastlegehjemmelen har i dag omtrentlig 1100 pasienter på lista, med en listekapasitet på 1500 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 4400. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Arbeidsoppgaver
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i kommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver.
 
Kvalifikasjoner
 • Spesialisering i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. 
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid  
 • God evne til samarbeid  
 • God evne til kommunikasjon 
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse 
 • Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt
 
Tiltredelse 22.06.21, eller etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tomasev, Vesna
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 471 65 207
Navn: Indseth, Madli
Tittel: Virksomhetsleder Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: 4330775736
Arbeidssted
Svelvik Legesenter
Storgaten 94
3060 SVELVIK