Kort om arbeidsgiver
Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. Fengselet har fire avdelinger. 
 
Helseavdelingen er en del av kommunehelsetjenesten i Ringerike kommune. Vi samarbeider spesielt tett med Kriminalomsorgen, Ringerike DPS, tannhelsetjenesten, og kommunens øvrige behandlingsapparat.
 
Fengselslegen fungerer som fastlege for de innsatte innenfor de rammer en soning i et høysikkerhetsfengsel medfører. Sammen med avdelingsleder vil du ha delansvar for utvikling av helseavdelingen og samarbeid med kriminalomsorgen. Som fengselslege vil du samarbeide tett med sykepleiere og fysioterapeut ved avdelingen. Vi søker etter
 
 
100% Fengselsoverlege
 
med 80% tilstedeværelse i avdelingen og 20% ubunden tid med tilgjengelighet på telefon for sykepleiere eller operative førstebetjenter, samt eventuelt kurs og samarbeidsmøter.
 
Det tilrettelegges for spesialisering i samfunnsmedisin, og fengselsoverlegen vil bli en del av Ringerike kommunes sin samfunnsmedisinske gruppe.
 
 
 
Hovedoppgaver
 • Ivareta legetjenester til innsatte
 • Medisinsk faglig ansvar i helseavdelingen
 • Bidra til et helhetlig og godt helsetilbud i samarbeid med annet helsepersonell
 • Faglig veiledning av kollegaer
 • Bidra til systemarbeid for å ivareta god faglig standard
 • Deltagelse på samarbeidsmøter med kriminalomsorgen og andre
 
 
Ønskede kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med gjennomført LIS1 utdanning eller tilsvarende.
 • Allmennmedisinsk interesse, gjerne spesialist i allmennmedisin
 • Samfunnsmedisinsk interesse
 • Ønskelig med erfaring på området rus/psykiatri
 • Forståelse for den kompleksitet fengselshelsetjenesten innebærer
 
Personlige egenskaper
 • Selvstendig og trygg i rollen som fagperson, rådgiver og medmenneske
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å stå i krevende relasjoner over tid
 • Lojalitet til overordnede retningslinjer og beslutninger
 • God formidlingsevne
 • Interesse for helsejuridiske problemstillinger
 
Det legges stor vekt på personlige egenskaper
 
 
Vi kan tilby
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne kollegaer
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 
Arbeid i fengsel krever plettfri vandel.
 
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og forskrifter, med 6 måneders prøvetid. Det er krav om politiattest. Helse og omsorg er en sektor under stadig utvikling, og det vil kunne bli endring i oppgaver, eller utvidelse av ansvarsområder.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder helseavdelingen i Ringerike fengsel Ann Elisabeth Birkeland, tlf 33 20 75 23/40 04 33 67, eller kommuneoverlege Karin Møller, tlf 95 89 92 05
 
Elektronisk søknad skal benyttes.
 
 
Søknadsfrist: 15.02.2021
 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann Elisabeth Birkeland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40043367
E-post: ann.elisabeth.birkeland@ringerike.kommune.no
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege i Ringerike kommune
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fengselsoverlege
Arbeidssted
Ringerike Fengsel
Justisveien 30
3533 TYRISTRAND